تخفیف ویژه تا 50%ویژه رزرو از سایت
Evara0علاقه مندی
بازی مرکب

بازی مرکب

گروه های ۲ تا ۵ نفر ⭕️جهت خدمات بهتر ۲۰دقیقه زودتر از شروع سانس در مجموعه حضور داشته باشید. ⭕️بلیط بصورت چارتری و غیر قابل برگشت میباشد.

آدرس:میدان امیرکبیر پارک شهر شهربازی هایلند 09347681362